INFORMACIÓ ABONAMENT-TEMPORADA 2021

PISCINA  MUNICIPAL D’ARGENTONA

Benvolguts;


Enguany encetem una nova temporada de les Piscines d’estiu d’Argentona.


Per desgràcia encara estem sotmesos als efectes de la COVID 19 i per aquest motiu hem de restringir l’aforament de la piscina a 200 persones.


Aquest any tornem a poder oferir abonaments. Aquests abonaments no garanteixen tenir plaça a la Piscina, sinó que garanteixen poder assistir-hi a uns preus encara més ajustats. 


Per tal de garantir que tothom pugui gaudir de la Piscina aquest any,  l'ús diari de la piscina es divideix en dos torns, un torn de matí que abasta de 11:30h del matí a 15:30h i un torn de tarda de ocupa de 16:00h a 20:00h.


Aquells que disposin d’abonament podran reservar de manera gratuïta. Per fer-ho hauran de comprar l’entrada obrint sessió d’abonat.


Els demanem que realitzin un bon ús de les reserves i que aquestes, si es realitzen siguin utilitzades. Les entrades son personals i intransferibles. Es comprovarà la identitat dels assistents en el moment de l'accés. Per aquest motiu caldrà portar un document identificatiu.


Per garantir un ús cívic de les reserves aquelles persones que en facin un ús inadequat se’ls podrà restringir de manera temporal l’accés.


Esperem veure’ls aviat.


 Les tarifes es poden consultar en el quadre a continuació:EMPADRONAT
NO - EMPADRONAT
Altre documentació presentada
TARIFA
TARIFA
Justificació infant menor de tres anys
3 €
8,5 €
Justificació infant entre 4  a 14 anys
30 €
86 €
Justificació joves de 14 a 16 anys
30 €
86 €
Document justificatiu de ser jubilat o pensionista
30 €
86 €
Document justificatiu de ser estudiant
30 €
86 €
Document justificatiu de trobar-se en situació d’atur
30 €
86 €
Document justificatiu de discapacitat
30 €
86 €
Document justificatiu de família nombrosa
30 €
86 €
Document justificatiu de família monoparental
30 €
86 €
Document justificatiu d’empadronament a Argentona
52,50 €

Cap altre Justificació

150 €
Informació als abonats de les normes d’ús i serveis de la piscina Municipal d’Argentona:

L’abonament de la piscina Municipal d’ Argentona depèn d’un conjunt de mesures per tal de fomentar l’ús lúdic de l’espai i garantir la convivència.
Per tal de mantenir aquest objectiu es proposen les següents mesures:

 • L’abonament és un mitjà per facilitar l’entrada a la instal·lació. La piscina està sotmesa a un aforament màxim i, per tant, en cas d’arribar a l’aforament,  es limitarà a tots els usuaris l’accés a les instal·lacions fins que no es pugui garantir la seguretat i l’àmbit lúdic de la instal·lació.

 • La normativa aplicable a l’ús de les piscines públiques no permet que els menors de 14 anys puguin entrar a les instal·lacions sense anar acompanyats d’un major d’edat amb responsabilitat legal sobre el menor.
  Per tal que el servei es compleixi amb totes les garanties, el personal a càrrec de les instal·lacions marcarà el procediment a seguir per l’accés de menors d’edat a la piscina municipal.
  Els menors amb edats compreses entre els  0 i els 14 anys hauran d’accedir a la zona de bany acompanyats d’un major d’edat autoritzat pels tutors legals del menor.
  Els menors amb edats compreses entre els 14 i els 17 anys podran accedir a la zona bany sols, sempre i quan es presenti el corresponent justificant signat per el tutor legal.

 • La instal·lació està pensada per al gaudiment lúdic i familiar de la piscina. Per tal que això es pugui garantir, es demana als abonats o persones que respectin el compliment de la normativa interna.

 • No està permès menjar, ni beure, ni fumar en la zona verda de la instal·lació, ni en cap espai que no sigui habilitat amb tal finalitat.

 • No està permesa l’entrada de neveres, para-sols, pistoles d’aigua ni cap element que pugui suposar una molèstia per a la resta dels banyistes.

 • No és permesa l’entrada de flotadors, xurros o d’altres elements fora d’aquells destinats a garantir la seguretat dels banyistes.

 • El personal a càrrec de la infraestructura serà qui determinarà i vetllarà per tal que es mantingui la seguretat en la instal·lació. En cas d’incompliment d’alguna de les normes, es procedirà a emprendre accions correctores, podent arribar a significar la retirada de l’abonament d’accés a les instal·lacions.

INSTRUCCIONS PER DONAR-SE D’ALTA

Per donar-se d’alta cal disposar de correu, targeta de crèdit i reomplir el formulari.

Si voleu realitzar l’alta (i pagament) de diferents abonats cal que introduïu les dades clicant sobre “+Representats Addicionals”.

Si us plau, adjunteu les vostres dades i dels vostres representats en un únic document en format pdf.

Si us plau, feu el mateix per els documents justificatius que us doni dret a algun un tipus d’abonament bonificat.

Cliqueu sobre enviar.

Nosaltres revisarem la documentació aportada i us enviarem al correu especificat la factura total dels diferents abonaments que heu posat a la vostre representació i un enllaça per a realitzar el pagament.

Aquest mateix correu també us demanarà que us registreu com a usuari i que introduïu una contrasenya.

FORMULARI ALTA

This placeholder prevents its parent from disappearing when emptied

El format ha de ser dd/mm/aaaa

 

Aquesta tarifa s'utilitzarà, en lloc de la per defecte, per a les vendes de l'empresa actual.

NOTA:

En cas de ser representant, legal o voluntari, haurà d'adjuntar també la documentació justificativa i identificativa dels representats en el subfurmulari inferior.
Com a representant haurà de fer el pagament dels abonaments i serà l'autoritzat per adquirir les entrades nominatives d'aquests.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • DNI (ambdues cares) del representant i representats

 • Documents justificatius segons la taula anterior

Si vol indicar qualsevol informació addicional ho pot fer en aquest recuadre

AVÍS DE PRIVACITAT

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, accepto expressament que les dades personals facilitades passaran a formar part d’un tractament de dades del que és responsable Aigües d'Argentona, SA (en endavant AASA), amb la finalitat de donar resposta a la seva petició de contacte i ampliació d’informació. La base jurídica per aquest tractament resideix en el seu consentiment i en cap cas se cediran les seves dades a tercers. Les dades es mantindran fins que es doni resposta a la seva petició o consulta, si no ens fa arribar abans la seva voluntat de donar-se de baixa, procedint aleshores a la seva eliminació. Li recordem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, de les seves dades, així com altres drets i ampliar aquesta informació a la nostra Política de Privacitat. En cas de no acceptar no podrem donar resposta a la seva petició.