Entrada piscina de 11:30 a 15:00

30/08/2020 11:30 fins 30/08/2020 15:00


Ubicació

Mostrar en Google Maps
Piscina municipal d'Argentona
Av. Països Catalans, 6
08310 Argentona (Barcelona)

Data i hora

De 30/08/2020 11:30
A 30/08/2020 15:00
Following content will appear on all events