Entrada piscina de 9:00 a 11:00

17/08/2020 09:00 fins 17/08/2020 11:00


Ubicació

Mostrar en Google Maps
Piscina municipal d'Argentona
Av. Països Catalans, 6
08310 Argentona (Barcelona)

Data i hora

De 17/08/2020 09:00
A 17/08/2020 11:00
Following content will appear on all events