Entrada piscina de 9:00 a 11:00

01/09/2020 09:00 fins 01/09/2020 11:00


Ubicació

Mostrar en Google Maps
Piscina municipal d'Argentona
Av. Països Catalans, 6
08310 Argentona (Barcelona)

Data i hora

De 01/09/2020 09:00
A 01/09/2020 11:00
Following content will appear on all events