avís legal

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 1. Queda totalment prohibit qualsevol ús comercial, divulgatiu, o de publicació en qualsevol format (llibres, catàlegs, revistes, CD, pàgines web, etc.) de tot o part del contingut d’aquesta web sense el permís previ per escrit de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

 2. Es prohibeix expressament la utilització de les imatges contingudes sense el permís previ per escrit de AASA. En cas afirmatiu, sempre es farà constar clarament la procedència de la informació o de les imatges.

 3. En el cas que s’autoritzi la reproducció d’informació o l’ús d’imatges de la web, no podrà efectuar-se sense esmentar la font de la web oficial en lloc ben visible. Si la reproducció es fa en una web, s’haurà d’incloure també un enllaç a l’adreça www.aiguesargentona.cat en el mateix text.

 4. Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web són propietat de AASA i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

CONTINGUTS

 1. AASA té la seva seu al carrer Sant Sebastià, 14. 08310 d'Argentona (Barcelona). El CIF és A58528076.

 2. A la web www.aiguesargentona.cat hi consta informació sobre l’activitat de l’empresa amb la finalitat que els usuaris/àries estiguin informats el màxim possible.

 3. AASA no pot garantir la inexistència d’errors en l’accés a la web, en els seus continguts ni que aquests estiguin totalment actualitzats, tot i que esmercen els esforços necessaris per a evitar-los i corregir-los tan aviat els detectin. L’objectiu és mantenir la informació de la web el més actualitzada possible i, per tant, AASA es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, i també de limitar i impedir l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

 4. AASA no es fa responsable, en cap cas, dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se’n.

 5. AASA no es fa responsable de les informacions i conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’accedeixi mitjançant el lloc web de l’empresa per mitjà d’enllaços (links) o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin en aquesta pàgina web interconnectada.

FUNCIONAMENT I ÚS DEL LLOC WEB

 1. L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en el mateix moment en què l’Usuari accedeix a la seva pàgina web.

 2. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’Usuari. Amb aquesta finalitat, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers.

 3. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda a la pàgina web és de l’Usuari. AASA queda exempte de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui derivar-se de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions contingudes en aquest lloc web.

 4. AASA presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria. AASA no es fan responsables dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES

Pot consultar la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

Si tinguéssiu qualsevol pregunta o comentari sobre aquesta Política de Privacitat, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a info@aiguesargentona.cat