Serveis d'aigua

Gestió del servei d’abastament d’aigua potable del municipi d’Argentona des de 1988. Descobreix els nostres serveis.
Funcions d'Aigües d'Argentona, SA

Els nostres Serveis

La companyia va ser constituïda per l’Ajuntament d’Argentona, amb l’objectiu de gestionar aquells serveis de competència municipal relacionats amb l’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi d’Argentona. Segons s’estableix als seus estatuts, la societat té per objecte la gestió directa d’una sèrie de serveis, entre els que hem de destacar:

Empresa encarregada del subministrament i distribució de l'aigua potable a Argentona

Manteniment i millora de la xarxa d'aigua potable.

Gestió i manteniment de les infraestructures associades al servei.

Controls i gestió del consum.

Servei d'atenció a abonats.

Servei de guàrdia, 24h

Propers

Ens acostem als vilatans i als nostres usuaris per tal de poder resoldre les seves necessitats.

Digitals

Som presents a les xarxes socials, oferint nous serveis web, per poder arribar a tothom.

Eficients

Ens trobem treballant en nous projectes per millorar la xarxa i generar estalvi d’aigua.

Transparents

Volem donar la màxima informació de les actuacions, reparacions i obres de la companyia .

Sostenibles

Les nostres actuacions han de realitzar-se respectant el medi ambient i amb gestió pròpia dels recursos hídrics.

Compromesos

Estem compromesos amb el desenvolupament sostenible del poble entre d'altres.