Estem en sequera?

visor de sequera catalunya

A causa de la variabilitat climàtica i les diferències pluviomètriques, el repartiment demogràfic i de les infraestructures d’abastament de Catalunya (municipis connectats a grans xarxes regionals, altres que gestionen l’abastament a través de recursos propis o petites xarxes municipals d’abastament o petits nuclis aïllats i sense connexió a xarxa), el territori de les conques internes es divideix en divuit àmbits a efectes de gestió de l’aigua disponible en situació de sequera i de l’aplicació de les mesures que l’acompanyen.

Aquests divuit àmbits (o Unitats d’explotació de sequera) poden ser gestionats de manera independent, cosa que permet una gestió molt més acurada dels recursos d’aigua en cada unitat o àmbit, que no si es declarés el conjunt del territori en un únic escenari de sequera on tothom hauria d’actuar d’igual manera.

El visor de la sequera mostra el mapa amb les divuit unitats d’explotació a les conques internes de Catalunya. En funció del color en què es trobi cadascuna d’elles, sabrem en quin escenari o estat es troba el nostre municipi i les mesures d’aplicació que l’acompanyen que es poden consultar al Semàfor de la sequera

El visor de la sequera és un visor informatiu sobre els efectes de la sequera a les conques internes de Catalunya, basat en el Pla especial de sequera, l’instrument de la planificació hidrològica definida per l’Agència Catalana de l’Aigua.