Emergència per sequera: Accions en curs / Ajuda’ns a estalviar aigua

Emergència per sequera

Accions en curs:

 • Reducció de la pressió de la xarxa
 • Lluita contra el frau i morositat
 • Millora i sectorització de la xarxa
 • Aprovació de l’ordenança per l’ús d’aigua
 • Auditoria sobre l’eficiència hidràulica

Ajuda’ns a estalviar aigua

 1. VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 210 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).
 2. ÚS DOMÈSTIC DE L’AIGUA Airejadors o reductors del cabal, tanquem aixetes, (dutxes, higiene personal, neteja i altres usos), optimitzem l’ús del rentaplats i altres electrodomèstics, reciclem l’aigua pel WC, reg i altres. Reviseu les vostres instal·lacions per evitar pèrdues.
  Una gota cada dos segons pot suposar la pèrdua de 6.000 litres d’aigua l’any.
 3. PISCINES Queda prohibit l’ompliment total o parcial de qualsevol piscina amb especial control a les fuites.
  Conserveu les piscines plenes.
  Les piscines són un dels principals focus de pèrdua d’aigua en el nostre municipi.
 4. REG DE ZONES VERDES I JARDINS, PÚBLICS I PRIVATS Queda prohibit l’ús d’aigua potable per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat.
  Si tenim jardí, cal instal.lar sistemes de reg eficients amb programador o sistema gota a gota.
 5. NETEJA DE VEHICLES Es prohibeix la neteja de qualsevol vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials
  Els túnels de rentat disposen d’instal.lacions que reciclen l’aigua.
 6. FONTS ORNAMENTALS Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals
  Totes les fonts del nostre municipi estan seques.

DOTACIÓ MÀXIMA DE 210 LITRES PER HABITANT I DIA.

aiguesargentona.cat

93 797 06 03