que es la fase d'excepcionalitat? | Aigues d'Argentona

Què és el semàfor taronja?

Semàfor taronja – Escenari d’excepcionalitat (25% de les reserves)

 

S’intensifiquen les reduccions en usos no prioritaris i hi ha una major reducció dels desembassaments. S’activen els recursos no convencionals en la seva totalitat i les extraccions subterrànies. Es prohibeixen determinats usos en zones urbanes.

MESURES COMUNES

Font: sequera.gencat.cat

aiguesargentona.cat

93 797 06 03