estat alerta sequera restriccions aigua | Aigues d'Argentona

Restriccions d’aigua en estat d’alerta per sequera

El consum domèstic recomanat és de 125 litres per habitant i dia, i només es permet el reompliment parcial de piscines si aquestes disposen d’un sistema de recirculació d’aigua.

Després de les últimes pluges, els municipis que es troben en el sistema Ter-Llobregat, entre els quals hi ha Argentona, han canviat d’escenari i han passat de l’estat d’excepcionalitat per sequera a l’estat d’alerta. Amb aquest canvi, s’amplia el volum màxim d’aigua que ha d’entrar en els dipòsits municipals per abastir la població, que passa a ser de 250 litres per habitant i dia i que inclou les activitats econòmiques i comercials. En el cas del consum domèstic, es recomana que no superi els 125 litres per habitant i dia. Ja no està prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant públics com privats, tot i que amb limitacions. També es relaxen les mesures d’estalvi d’aigua en els usos agrícoles, ramaders, industrials i recreatius.

També es relaxen les restriccions per omplir piscines, tot i que la Generalitat de Catalunya manté algunes restriccions. Només es poden reomplir parcialment aquelles que disposin d’un sistema de recirculació d’aigua i “amb les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua, per reposar les pèrdues per evaporació i neteja de filtres”. Tot i això, sí que es permet l’ompliment i reompliment de piscines d’ús terapèutic i de piscines destinades al bany de persones amb un grau de discapacitat.

Altres restriccions que es mantenen són la neteja de vehicles, que només es pot fer en establiments comercials que comptin amb sistemes de recirculació d’aigua. Fora d’aquests, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda. També resta prohibit l’ompliment de fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic d’aigua. 

 

Més informació de les restriccions d’aigua en estat d’alerta per sequera:

 

Font: argentona.cat

Per a més informació o aclariments, poseu-vos en contacte amb el servei

d’atenció al client d’Aigües d’Argentona.

aiguesargentona.cat

93 797 06 03