cau el consum d'aigua a Argentona | Aigues d'Argentona

Cau el consum d’aigua a l’abril

Argentona registra la millor dada dels darrers 16 mesos

El consum d’aigua per persona i dia es va situar a l’abril en 213 litres, el consum més baix, com a mínim, dels darrers setze mesos. Però tot i ser una bona dada, continua per sobre dels 200 litres permesos a l’abril, quan encara estàvem en estat d’emergència per sequera.

Caldrà esperar a les dades del mes de maig per confirmar si aquesta tendència a la baixa es manté i s’aconsegueix situar en el llindar permès que, al maig, és de 230 litres per persona i dia. Recordem que l’Ajuntament d’Argentona ja va ser sancionat pel consum d’aigua corresponent al mes de setembre. El cost de les possibles sancions que podria rebre el municipi supera ja els 150.000 euros.

Consum aigua Argentona abril

Dades de consum de l’Agència Catalana de l’Aigua

Precisament, ahir l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va fer públiques les primeres dades del seguiment de l’eficiència hidràulica de les xarxes d’abastament d’aigua municipals que tenen més de cinc mil persones abonades. Són auditories que les entitats subministradores han de fer i publicar cada dos anys i que, en el cas d’Argentona, no cal dur a terme. Tot i això, al municipi s’ha fet una primera auditoria de la infraestructura que ha permès detectar i reparar fuites que no eren visibles i de les quals es desconeixia la seva existència.

Font: argentona.cat

Per a més informació o aclariments, poseu-vos en contacte amb el servei

d’atenció al client d’Aigües d’Argentona.

aiguesargentona.cat

93 797 06 03