calcul factura aigua | aigues argentona

Com es calcula el consum diari que faig d’aigua?

La situació d’emergència per sequera en la que ens trobem ens fa reflexionar sobre la importància d’aquest recurs natural imprescindible per al desenvolupament de la vida. És responsabilitat dels ciutadans fer servir l’aigua de manera sostenible i de les administracions públiques abastir i cuidar-ne la qualitat, perquè arribi de manera salubre, neta i eficient a tota la societat.

Els ciutadans utilitzem l’aigua al nostre dia a dia i això es reflecteix en una factura trimestral pels serveis prestats perquè l’aigua arribi de manera correcta als habitatges. Comprendre els conceptes que engloben aquesta factura ens pot ajudar a triar aquella tarifa que millor s’adapti a les nostres necessitats i que suposi un estalvi econòmic i d’aigua.

Us donem uns consells per tal poder poder calcular el consum d’aigua diari.

 

Forma de càlcul:

1.- A la teva factura apareix el consum a facturar.

En l’exemple: 42 m3

Consums

 

2.- Multiplica el consum × 1000 (unitat litre) 

En l’exemple: 42 × 1.000 = 42.000 litres trimestrals

3.- Divideix entre 90 (dies), els litres trimestrals

En l’exemple: 42.000 litres ÷ 90 = 466 (litres dia)

4.- Divideix els litres dia entre el núm. de membres de la unitat familiar 

En l’exemple: 466 litres ÷ 4 = 116 litres per persona i dia

aiguesargentona.cat

93 797 06 03