Comunicat AASA: Situació Emergencia

La situació actual d’emergència per sequera és històrica i una qüestió de país

Els embassaments de tot el territori es troben al 16% de mitjana de les seves reserves. 

L’Agència Catalana de l’Aigua, per combatre la sequera i segons l’estat de preemergència en què ens trobem, estableix un consum màxim per habitant i dia que actualment és de 210 litres

A la nostra vila, ja s’han decretat mesures per l’estalvi d’aigua i combatre la sequera.

Quins factors influeixen i per quins motius superem la dotació màxima permesa?

 • Per l’estat de la xarxa de subministrament d’aigua que produeix pèrdues. 
 • Per les fuites, que es donen en la xarxa pública i en els domicilis. 
 • Pel frau d’aigua amb connexions il·lícites. 
 • Per l’ús excessiu de consum d’aigua en instal·lacions municipals. 
 • En alguns casos, l’ús excessiu que es fa en domicilis privats, indústria i comerç

Accions municipals per combatre la situació d’emergència:

 • Rebaixa de la pressió d’aigua en la xarxa pública.
 • Més dotació de recursos humans i tècnics per combatre les fuites a l’espai públic.
 • Increment de recursos i mitjans en la millora de la xarxa de subministrament.
 • Accions per combatre el frau d’aigua.
 • Restriccions d’aigua en instal·lacions municipals i fonts públiques.
 • Control del reg de l’arbrat i jardins.
 • Neteja de l’espai públic amb aigua freàtica
 • Recerca de nous punts d’abastament d’aigua
 • Control del consum d’aigua en domicilis privats, empreses i el comerç
 • Aprovació de l’ordenança municipal d’usos de l’aigua en situació de sequera.

Possibles sancions als usuaris 

A partir de l’entrada en vigor de l’ordenança municipal, es podrà sancionar als usuaris que superin el consum màxim permès.

No es sancionarà als usuaris per la pèrdua d’aigua en la xarxa pública ni per altres factors aliens a la seva responsabilitat.

Tan sols es podrà sancionar, en el cas que el consum màxim permés sigui superat, es tracti d’un domicili, d’indústria o comerç. 

Consulta consum màxim autoritzat a la nostra web o al portal Sequera GenCat

aiguesargentona.cat

93 797 06 03