Localitzacio de fuites | Aigues d'Argentona

Detecció de fuites en xarxa d’aigua

L’ajuntament ha començat els treballs per la localització de fuites en xarxa d’aigua.

L’objectiu és evitar les pèrdues d’aigua potable en la distribució per trencaments o avaries. 

L’Ajuntament d’Argentona posa en marxa un servei de detecció i localització de fuites d’aigua a la xarxa d’abastament, amb l’objectiu d’evitar les pèrdues d’aigua potable per trencaments de canonades o avaries no visibles, fent un major aprofitament d’aquest recurs tan escàs.

Amb aquest nou servei es pretén reduir al mínim les fuites d’aigua, minimitzant així les pèrdues i optimitzant millor els escassos recursos d’aigua potable amb els quals comptem en aquests moments. És una de les mesures urgents preses pel Govern municipal per fer front a l’escassetat d’aigua, ja que a través de la xarxa es perd diàriament molta aigua a causa de les canonades deteriorades, que no sempre són fàcils de localitzar.

Per a més informació o aclariments, poseu-vos en contacte amb el servei

d’atenció al client d’Aigües d’Argentona.

aiguesargentona.cat

93 797 06 03